Loteria de Comerç Premià

Comerç Premià, regala a través dels establiments adherits, 10.000 participacions del número 52185

del sorteig del Nen del 06 de gener de 2022.