Contacta amb nosaltres / Contacta con nosotros

* Cal omplir tots els camps

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, Comerços Associats de Premià, l’informa que les seves dades s’incorporaran a un fitxer de dades, responsabilitat d’aquesta entitat. En el cas que desitgi exercitar els drets rectificació, cancel·lació u oposició dirigeixi una comunicació per escrit a Comerços Associats de Premià, c/ Joan XXIII, 2-8, 08330 Premià de Mar (Barcelona). Si no desitja tornar a rebre informació nostra, comuniqui’ns-ho enviant un mail amb l’assumpte BAIXA a info@comercpremia.cat.